fbpx

Vereniging Gelderse Podia

Het project Let’s Make Comedy vindt plaats in de gehele provincie Gelderland en is nieuw en onderscheidend, enerzijds door de unieke samenwerking tussen de deelnemende podia en anderzijds door de diversiteit van de deelnemende kandidaten.

De Vereniging Gelderse Podia staat midden in de samenleving en heeft zowel een culturele als maatschappelijke taak. Participatie en inclusie zijn daarbij uitgangspunt. Alle podia tezamen vertegenwoordigen de gemeenten c.q. regio’s binnen de provincie Gelderland.

Met Let’s Make Comedy slaat de VGP twee vliegen in één klap: de onderlinge cohesie wordt versterkt en de podia bereiken hiermee een doelgroep die niet of zelden naar het theater gaat: Stand-up comedy is voor alle leeftijden en heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren, een doorgaans moeilijk te bereiken doelgroep.

Zie voor meer informatie: www.geldersepodia.nl